Tema: St. Croix - Gratis guide til Dansk Vestindien

Langs Centerline For at komme til øens vestlige del kan man følge den gamle Centerline Road, som danskerne anlagde, da man udstykkede plantagearealerne.